page_banner

מדוע לבחור בנו

אודות חברה
רקע רפואי

רקע רפואי

א.)למוסדות רפואיים, אספקת ציוד פיזיותרפיה שיקומי.
א.)למוסדות רפואיים, אספקת ציוד פיזיותרפיה שיקומי.
ג.) מחלקה עצמאית לרפואה שיקומית, המבוססת על עקרונות ארגונומיים וחקר ספרות רפואית.
חברה ציבורית

חברה ציבורית

קוד מלאי: 8701990
שיעור הצמיחה המורכב של ההכנסות מ-2019 עד 2021 היה 179.11%.
במשך 20 שנה

במשך 20 שנה

התמקדות בטכנולוגיית שיקום במשך 20 שנה.
שני מפעלים לרפואה ושיקום.
הגנת פטנט

הגנת פטנט

פטנט: Global TOP 2, סין TOP1.בעל יותר מ-550 פטנטים שימושיים/המצאתיים/מראה בתעשיית רובי העיסוי (500 פטנטים בפברואר 2023).