pro_1

מוצרים

מגפי דחיסת אוויר התאוששות עיסוי רגליים ורגליים1

מגפי דחיסת אוויר התאוששות עיסוי רגליים ורגליים

D2 לעיסוי ברכיים (GJ-D1) עם חימום ורטט לשיכוך כאבים1 D2 לעיסוי ברכיים (GJ-D1) עם חימום ורטט לשיכוך כאב2

D2 לעיסוי ברכיים (GJ-D1) עם חימום ורטט לשיכוך כאבים

מערכת לשחזור דחיסת אוויר, מגפי עיסוי אוויר לכף הרגל והרגליים לזרימת דם ולהחלמה מהירה, מכשיר להקלה על כאבי שרירים1 מערכת לשחזור דחיסת אוויר, מגפי עיסוי אוויר לכף הרגל והרגליים לזרימת הדם ולהחלמה מהירה, מכשיר להקלה על כאבי שרירים2 מערכת לשחזור דחיסת אוויר, מגפי עיסוי אוויר לכף הרגל והרגליים למחזור הדם ולהחלמה מהירה, מכשיר להקלה על כאבי שרירים3 מערכת לשחזור דחיסת אוויר, מגפי עיסוי אוויר לכף הרגל והרגליים לזרימת דם ולהחלמה מהירה, מכשיר להקלה על כאבי שרירים4 מערכת לשחזור דחיסת אוויר, מגפי עיסוי אוויר לכף הרגל והרגליים לזרימת הדם ולהחלמה מהירה, מכשיר להקלה על כאבי שרירים5

מערכת התאוששות דחיסת אוויר, מגפי עיסוי אוויר לכף הרגל והרגליים למחזור הדם ולהחלמה מהירה, מכשיר להקלה על כאבי שרירים

MINI Joint Massager (MGJ-A1), עטיפה מלאה בעיצוב אופנתי עם כריות אוויר1 MINI Joint Massager (MGJ-A1), עוטף מלא בעיצוב אופנתי עם כריות אוויר2 MINI Joint Massager (MGJ-A1), עוטף מלא בעיצוב אופנתי עם כריות אוויר3 MINI Joint Massager (MGJ-A1), עוטף מלא בעיצוב אופנתי עם כריות אוויר4 MINI Joint Massager (MGJ-A1), עוטף מלא בעיצוב אופנתי עם כריות אוויר5 MINI Joint Massager (MGJ-A1), עוטף מלא בעיצוב אופנתי עם כריות אוויר6 MINI Joint Massager (MGJ-A1), עוטף מלא בעיצוב אופנתי עם כריות אוויר7

MINI Joint Massager (MGJ-A1), עוטף מלא בעיצוב אופנתי עם כריות אוויר

N6 לעיסוי נקודת טריגר לצוואר1 N6 לעיסוי נקודת טריגר לצוואר2 N6 לעיסוי נקודת טריגר לצוואר3 N6 לעיסוי נקודת טריגר לצוואר4 N6 לעיסוי נקודת טריגר לצוואר5

N6 לעיסוי נקודת טריגר לצוואר

D1 לעיסוי ברכיים (GJ-D1) עם חימום ורטט1 D1 לעיסוי ברכיים (GJ-D1) עם חימום ורטט2

D1 לעיסוי ברכיים (GJ-D1) עם חימום ורטט